Nghiên cứu thị trường và thiết kế nội dung – 2 điều cốt lõi của phát triển website ngày nay